Pomiary i przeglądy instalacji elektrycznej, ENLAB Instalacje Fotowoltaiczne Nowy Sącz
Pomiary

Pomiary i przeglądy instalacji elektrycznej

Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej dla bezpieczeństwa i efektywności funkcjonowania instalacji elektrycznych

Przeglądy instalacji elektrycznych

Konieczność przeprowadzania okresowych przeglądów instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych wynika wprost z wymagań Prawa Budowlanego.

W przypadku instalacji elektrycznej przegląd musi odbywać się nie rzadziej niż co 5 lat i wykonuje się go m.in. w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa, m.in. pożarowego,
 • ogólnego bezpieczeństwa użytkowania obiektu (eliminacja ryzyka porażenia prądem),
 • utrzymania ważności ochrony ubezpieczeniowej od ryzyka pożaru oraz ochrony ubezpieczeniowej wyposażenia obiektu.

Zapewnienie okresowych przeglądów instalacji elektrycznych spoczywa na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych.

Naszą ofertę kierujemy do:

 • zarządców sektora publicznego,
 • właścicieli domów mieszkalnych,
 • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • właścicieli i zarządców obiektów szkolnych, sportowych, handlowych, biurowych, hotelowych, magazynowych i produkcyjnych.

Zakres przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznej w obiektach obejmuje:

 • oględziny osprzętu elektrycznego,
 • sprawdzenie instalacji odgromowej,
 • sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary rezystancji izolacji,
 • pomiary rezystancji uziemień,

Wszystkie zlecone przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej są przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Enlab zatrudnia tylko wykwalifikowanych elektryków, posiadających odpowiednie kompetencje, doświadczenie oraz uprawnienia zawodowe, świadectwa kwalifikacyjne w zakresie instalacji elektrycznych oraz uprawnienia budowlane.

Każdy przegląd jest zakończony protokołem pokontrolnym i protokołem z pomiarów potwierdzonym przez uprawnionego elektryka.

Cennik

Ceny pomiarów i przeglądów elektrycznych kalkulowane są indywidualnie, w zależności od nakładu pracy. W przypadku zlecenia pomiarów/przeglądów elektrycznych w większej ilości budynków lub zawarcia umowy o stałej współpracy oferujemy bardzo atrakcyjne warunki cenowe.

Zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług, terminowość, atrakcyjne ceny.

Zapraszamy do współpracy!