Kontakt, ENLAB Instalacje Fotowoltaiczne Nowy Sącz
Kontakt,

Kontakt

ENLAB Sp. z o.o.

ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz

18 542 42 42

biuro@enlab.pl

NIP 734-352-60-24
REGON 123162693
KRS 0000851012

Kapitał zakładowy: 249 600 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Formularz kontaktowy