Fotowoltaika dla gospodarstw rolnych, ENLAB Instalacje Fotowoltaiczne Nowy Sącz
Fotowoltaika

Fotowoltaika dla gospodarstw rolnych

Gospodarstwa rolne w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat przeszły dużą transformację techniczną. Borykają się jednak z bardzo kiepską infrastrukturą energetyczną na wsi, która niestety nie poszła w ślad za ich rozwojem.

Głównymi niedogodnościami są nieoczekiwane przerwy w dostawie prądu, problemy z poziomem właściwego napięcia u odbiorców końcowych. Wykorzystanie przez Twoje gospodarstwo nowoczesnych maszyn w produkcji rolniczej, to także konieczność uzyskania odpowiedniej mocy przyłączeniowej niezbędnej do prowadzenia działalności z czym także są niemałe problemy.

Dlatego przygotowaliśmy dedykowane rozwiązania również dla Ciebie. Z naszymi technologiami możesz stać się nie tylko konsumentem ale i aktywnym producentem energii elektrycznej.

Szansą na poprawę efektywności energetycznej na obszarach wiejskich jest współpraca pomiędzy gospodarstwami rolnymi i tworzenie tzw. mikrosieci energetycznych.

Korzystanie z przygotowanych dla Ciebie rozwiązań będzie skutkować obniżeniem rachunków z energię elektryczną dla Twojej rodziny oraz obniżeniem kosztów produkcji rolnej.

Możesz mieć stałe, bezpieczne źródło zasilania, nigdy nie będziesz już zaskoczony przerwami w dostawie energii, uzyskasz pewne parametry techniczne zasilania. Nadwyżki wyprodukowanej energii będziesz mógł odsprzedać swojemu operatorowi energetycznemu. Instalacje ogniw fotowoltaicznych dla rolnictwa mogą być realizowane bezpośrednio na budynkach gospodarczych, domach, gruncie.

Bardzo ważną kwestią w projekcie jest dobór odpowiednich urządzeń do profilu gospodarstwa rolnego, uwzględniające wszystkie aspekty jego funkcjonowania. Sektor gospodarstw rolnych ma wyjątkowe możliwości uzyskania dotacji i wsparcia z funduszy europejskich i krajowych.

Nasi doradcy na etapie przygotowania projektu, przeanalizują i przedstawią możliwości finansowego wsparcia inwestycji.

Twoje korzyści

Oszczędności

Przez to obniżenie kosztów funkcjonowania gospodarstw rolnych. Produkując energię unikasz jej zakupu. Gospodarstwa rolne oprócz korzyści z autokonsumpcji, mogą zarabiać na sprzedaży nadmiaru wyprodukowanej energii przez instalację fotowoltaiczną.

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie przed wzrostem cen za energię elektryczną. Według prognoz spodziewany jest wzrost cen za energię, co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie kosztów funkcjonowania gospodarstw rolnych.

Wygoda

Nieodczuwalne koszty eksploatacyjne. Brak elementów ruchomych i prostota systemu, zapewnia bezobsługowość i bezawaryjność systemu.

Ekologia

Inwestycje w OZE powodują redukcję gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza, które bezpośrednio wpływają na zdrowie nas wszystkich