Nadzór inwestorski, ENLAB Instalacje Fotowoltaiczne Nowy Sącz
Nadzór

Nadzór inwestorski

Sprawujemy kontrolę nad prawidłową i bezpieczną realizacją projektu budowlanego w branży elektrycznej.

Zespół Enlab świadczy usługi związane ze pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej. Do naszych obowiązków należy głównie reprezentowanie inwestora na placu budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych w ramach opracowanej dokumentacji projektowej, Prawa budowlanego oraz umowy zawartej z inwestorem.

Kim jesteśmy na budowie

Osoba inspektora nadzoru jest przede wszystkim wparciem dla inwestora i przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania środków finansowych oraz sprawnej koordynacji procesu inwestycyjnego. W celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy, inspektor nadzoru może zwrócić się do inwestora o przeprowadzenie zmian w dokumentacji i wystąpić z propozycją zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych.

Inspektora weryfikuje za Ciebie:
  • jakość wykonywanych robót i wbudowanych elementów,
  • zgodności robót z pozwoleniem na budowę, normami, zasadami bezpieczeństwa oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
  • zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową,
  • terminowość wykonywanych robót.
Świadczymy usługi nadzoru inwestorskiego dla:
  • budynków produkcyjnych i magazynowych,
  • budynków biurowych,
  • budynków użyteczności publicznej,
  • budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
  • budynków zamieszkania zbiorowego,

Cennik

Cena naszych usług ustalana jest indywidualnie z Klientem, ale za każdym razem staramy się aby były przystępne i konkurencyjne.

Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia zakresu i kosztu wykonania usługi nadzoru inwestorskiego.