Fotowoltaika, ENLAB Instalacje Fotowoltaiczne Nowy Sącz
Fotowoltaika,

Fotowoltaika

Nasze usługi instalacji fotowoltaicznych

Porady w zakresie optymalizacji zużycia i obniżenia kosztów energii elektrycznej w domu i firmie:

 • analiza efektywności odbiorników energii,
 • doradztwo w zakresie wyboru taryf i dostawców energii elektrycznej,
 • doradztwo prawne w zakresie umów z dostawcami energii elektrycznej,

Doradztwo w zakresie doboru instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych:

 • analiza możliwości inwestycji ze względu na moc, lokalizację, możliwość podpięcia do sieci energetycznej,
 • analiza opłacalności inwestycji,
 • wstępna koncepcja techniczna i ocena kosztów,

Projektowanie elektrowni fotowoltaicznych:

 • dobór i wycena elementów instalacji,
 • analiza opłacalności i okresu zwrotu z inwestycji,
 • projekt techniczny wykonany przez profesjonalny zespół projektowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz duże doświadczenie w zakresie projektów technicznych instalacji fotowoltaicznych.

Serwisowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych:

 • obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna,
 • wydłużenia standardowych okresów gwarancyjnych,
 • zdalne monitorowanie pracy instalacji fotowoltaicznych,