Z początkiem kwietnia BOŚ Bank udostępni swoje placówki do przyjmowania i obsługi wniosków w Programie Prosument.

W dniu 26.02.2015 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska podpisał umowę z BOS Bankiem, a przez to uruchomił trzecią drogę pozyskania dofinansowania na prywatne mikroinstalacje do produkcji energii. BOŚ Bank zadeklarował że dysponuje placówkami bankowymi w każdym  województwie do przyjmowania i obsługi wniosków o dofinansowanie. Jedną z zalet współpracy przyszłych inwestorów z placówkami banku jest możliwość swobodnego wyboru rodzaju i modelu instalacji oraz firmy montażowej spośród  ofert dostępnych na rynku. Program Prosument poprzez zachęty finansowe w postaci niskooprocentowanej pożyczki na poziomie 1 % udzielanej wraz z 40 % dotacją, promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie. Ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej i inwestorskiej. Przyszli producenci energii z ogniw fotowoltaicznych oszczędzą na rachunkach, a nadwyżkę energii będą mogli odsprzedać do sieci po gwarantowanych taryfach w wysokości 75 groszy dla instalacji o mocy do 3 kW oraz 65 groszy dla instalacji o mocy od 3 do 10 kW.

Enlab SA zapewnia pośrednictwo w uzyskaniu kredytów i dotacji oraz profesjonalną instalację, uruchomienie i serwis instalacji fotowoltaicznych. Zainteresowanych wstępną wyceną instalacji prosimy o kontakt: tel: 18 542 42 42, mail: biuro@enlab.pl