Wygrana bitwa o rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce

W dniu 20 lutego w Sejmie odbyło się głosowanie nad poprawkami zgłoszonymi przez Senat do Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Posłowie większością głosów odrzucili poprawki senackie, obniżające ceny odkupu energii z OZE dla Prosumentów. Wynik takiego głosowania skutkuje ostatecznym wpisaniem do Ustawy o OZE gwarantowanych taryf w wysokości 75 groszy dla instalacji o mocy do 3kW i 65 groszy dla instalacji o mocy od 3 do 10 kW. Gwarantowane ceny będą obowiązywać przez okres 15 lat od chwili uruchomienia instalacji i będą niezmienne.

Wpisany do ustawy o OZE system taryf gwarantowanych nie wprowadza rozróżnienia podmiotowego, co oznacza, że będą mogły skorzystać z niego nie tylko gospodarstwa domowe. Poprawka Prosumencka nie zobowiązuje właściciela mikroinstalacji fotowoltaicznej do konsumowania w pierwszej kolejności wyprodukowanej przez niego energii i odsprzedawania jedynie nieskonsumowanych nadwyżek. Teoretycznie inwestor może więc sprzedać całość wyprodukowanej energii. Zapisy ustawy znacząco skracają okres zwrotu z inwestycji w mikroinstalacje do produkcji energii elektrycznej.

Regulacje zawarte w ustawie o OZE wejdą w życie po podpisie Prezydenta i opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.