Ważne informacje o dofinansowaniu dla gmin

W najbliższym czasie będzie możliwość uzyskania dofinansowania w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii m.in. instalacji fotowoltaicznych.

Gminy mają jeszcze szanse na dofinansowanie w zakresie odnawialnych źródeł energii z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Do wykorzystania w skali całego kraju pozostało ponad 17 mln Euro.

Poziom pomocy będzie wynosił maksymalne 90 % kosztów kwalifikowalnych, a co najmniej 10 % kosztów pochodzić będzie ze środków własnych.

Gmina będzie mogła zrealizować projekt polegający na zakupie urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i ich montażu również na nieruchomościach należących do osób fizycznych.

Z uwagi na zbliżający się koniec okresu wdrażania PROW 2007 – 2013, okres rozliczenia – złożenia wniosku o płatność  wydłużony będzie do września 2015 roku.