Projektowanie, kosztorysy oraz nadzór

Biuro projektowe ENLAB specjalizuje się w wykonywaniu kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz świadczeniu usług nadzoru budowlanego w branży elektrycznej dla obiektów jednorodzinnych, wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.

Zakres świadczonych usług:

 • projektowanie elektrowni fotowoltaicznych,
 • sporządzanie programów funkcjonalno – użytkowych,
 • usługi nadzoru inwestorskiego.

Nasze biuro projektowe to zespół doświadczonych inżynierów z wszelkimi potrzebnymi uprawnieniami oraz szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną.

Wszystkie wykonywane przez nas dokumentacje posiadają niezbędne uzgodnienia i opinie techniczne oraz są zgodne z najnowszą wiedzą techniczną, obowiązującymi normami i przepisami. Posiadamy niezbędne uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych, w tym instalacji fotowoltaicznych.


Posiadane uprawnienia:

 • uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których jest mowa w rozdziale 2, art.. 14, ust.1, pkt.4 i 5, Ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.U.2013r. poz.1409),
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których jest mowa w rozdziale 2, art.. 14, ust.1, pkt.4 i 5, Ustawy z dn.7 lipca 1994 Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.U.2013r. poz.1409),
 • uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego UDT – certyfikat instalatora OZE

Elektrownie słoneczne zrealizowane na podstawie naszych projektów, charakteryzują się najwyższą efektywnością, ponieważ jesteśmy przekonani, iż tylko prawidłowo dobrana instalacja oraz rodzaj zastosowanych urządzeń, zagwarantuje oczekiwane zyski i przyczyni się do szybkiego zwrotu z inwestycji.

Wiemy, jak niezwykle istotny z punktu widzenia długoletniej eksploatacji oraz sukcesu finansowego inwestycji jest etap projektowy. Projekt instalacji fotowoltaicznej jest niezbędny w procesie pozyskania dofinansowania oraz podłączenia do sieci energetycznej.


Każdy sporządzony przez nas projekt elektrowni fotowoltaicznej zawiera:

 • plan zagospodarowania połaci dachowej lub działki pod instalację fotowoltaiczną,
 • rozmieszczenie oraz dobór odpowiednich elementów instalacji fotowoltaicznej,
 • wizualizację systemu,
 • schemat instalacji fotowoltaicznej,
 • szczegółową analizę produkcji energii z bilansem opłacalności inwestycji,
 • dokumentację techniczną zastosowanych podzespołów, wraz z kartami katalogowymi i certyfikatami,
 • szczegółowy opis systemu,
 • schemat instalacji AC i DC.

Elektrownie fotowoltaiczne, które projektujemy i wykonujemy gwarantują ochronę przeciwporażeniową oraz ochronę odgromową i przeciwprzepięciową.