Instalacja elektrowni fotowoltaicznych

Enlab prowadzi kompleksową obsługę projektowania i budowy oraz serwisowania instalacji do produkcji energii z paneli fotowoltaicznych. Wyróżnia nas szybka reakcja na zapytania klientów, szeroki zakres kompetencji naszego zespołu (inżynierowie elektrotechnicy i automatycy, specjaliści w zakresie dotacji i ubezpieczeń, radca prawny, doświadczeni instalatorzy z branży energetycznej) oraz skupienie się wyłącznie na produktach o najlepszym stosunku jakość, parametry techniczne, cena.

Nasze usługi instalacji fotowoltaicznych to:

Porady w zakresie optymalizacji zużycia i obniżenia kosztów energii elektrycznej w domu i firmie:

 • analiza efektywności odbiorników energii,
 • doradztwo w zakresie wyboru taryf i dostawców energii elektrycznej,
 • doradztwo prawne w zakresie umów z dostawcami energii elektrycznej,

Doradztwo w zakresie doboru instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych:

 • analiza możliwości inwestycji ze względu na moc, lokalizację, możliwość podpięcia do sieci energetycznej,
 • analiza opłacalności inwestycji,
 • wstępna koncepcja techniczna i ocena kosztów,

Doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania dotacji i kredytów na inwestycje w instalacje produkujące energię z odnawialnych źródeł energii:

 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszego sposobu finansowania,
 • sporządzenie wniosków,
 • opracowanie biznes planu / studium wykonalności dla inwestycji,
 • nadzór nad terminowym przygotowaniem i skompletowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów,
 • złożenie dokumentów do właściwego organu,
 • nadzór nad terminową i właściwą realizacją projektu inwestycyjnego,
 • rozliczenie końcowe,

Projektowanie elektrowni fotowoltaicznych:

 • dobór i wycena elementów instalacji,
 • analiza kosztów posiadania przez cały okres użytkowania instalacji (minimum 25 lat),
 • ekipa instalacyjna ze wszystkimi wymaganymi prawem uprawnieniami i dużym doświadczeniem w zakresie prac na dachach domów jednorodzinnych i budynków przemysłowych,
 • zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznych przed przepięciami sieci elektrycznej i wpływem czynników atmosferycznych,

Serwisowanie i rozbudowa instalacji fotowoltaicznych:

 • usługa instalacji fotowoltaicznych,
 • obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna,
 • wydłużenia standardowych okresów gwarancyjnych,
 • całodobowe umowy serwisowe (konsultacje telefoniczne i internetowe, interwencje serwisowe w miejscu instalacji),
 • zdalne monitorowanie pracy instalacji fotowoltaicznych,

Doradztwo w procesach inwestycyjnych dotyczących instalacji fotowoltaicznych i innych odnawialnych źródeł energii:

 • przygotowywanie wniosków i pism formalnych,
 • obsługa prawna na każdym etapie inwestycji,