Taryfy gwarantowane za energię po zbilansowaniu – interpretacja nowych przepisów wg Ministerstwa Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki potwierdziło interpretację systemu taryf gwarantowanych, z których będą mogli skorzystać inwestorzy uruchamiający od przyszłego roku produkcję energii w najmniejszych mikroinstalacjach OZE. Ministerstwo Gospodarki wskazało, że „taryfa gwarantowana będzie przysługiwać tylko za zbilansowane nadwyżki energii wprowadzonej do sieci”. Zgodnie z ustawą o OZE, w ramach systemu taryf gwarantowanych „sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowo budowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikro instalacji do mocy do 3 kW (lub o mocy powyżej 3 kW do 10 kW) włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej”. Cena za sprzedaż energii w systemie taryf gwarantowanych ma być gwarantowana i niezmienna w okresie 15 lat. Jednocześnie znajdujące się w ustawie o OZE zapisy w tzw. poprawce prosumenckiej nie wskazują na konieczność bilansowania energii wprowadzanej do sieci w ramach systemu taryf gwarantowanych z energią kupowaną z sieci. Tak przynajmniej można było do tej pory te zapisy interpretować.

Dotychczas, w opinii podzielanej na rynku OZE, w tym m.in. przez autorów poprawki prosumenckiej, system taryf gwarantowanych, którym będzie można objąć mikroinstalacje OZE o mocy do 10 kW uruchamiające sprzedaż energii do sieci od 1 stycznia 2016 r., miałby umożliwiać sprzedaż po taryfie gwarantowanej każdej ilości energii, która trafia do sieci operatora systemu dystrybucyjnego. W takim rozumieniu poprawki prosumenckiej system taryf gwarantowanych nie powinien być łączony z tzw. bilansowaniem (net-meteringiem) energii sprzedanej do sieci z energią kupioną z zakładu energetycznego. Systemem net-meteringu zostaną objęte po 31 grudnia br. mikroinstalacje uruchomione wcześniej oraz mikroinstalacje o mocy do 10 kW uruchamiane po 2015 r., które zbudowano przy wsparciu z programu Prosument, a także wszystkie nowe mikroinstalacje o mocy od 10 kW do 40 kW. Energia trafiająca do sieci, która podlega systemowi net-meteringu, ma być bilansowana w okresach półrocznych ( okresy rozliczeniowe : od stycznia do lipca, oraz od lipca do grudnia ) z energią kupioną z sieci. W przypadku, gdy w danym półroczu właściciel mikroinstalacji odda do sieci więcej energii niż kupił w tym czasie od zakładu energetycznego, wówczas za każdą kilowatogodzinę nadwyżki będzie mu przysługiwać stawka odpowiadająca średniej cenie energii na rynku hurtowym w poprzednim kwartale.