Sejm przyjął nowelizację ustawy o OZE

10 czerwca 2016 roku Sejm przyjął nowelizację Ustawy o OZE. Nowy system wsparcia dla prosumentów ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2016 roku.

W toku prac w Sejmie wprowadzono nowy system dopłat dla prosumentów, którzy mają korzystać z tzw. opustów.

Za oddanie do sieci nadwyżek nieskonsumowanej energii prosumentom ma przysługiwać tzw. opust na energię pobraną od operatora. Opust będzie liczony od części zmiennych na rachunku : opłat za energię czynną  i opłat dystrybucyjnych.

Ministerstwo Energii zaproponowało aby opust wyniósł 1:0,8 dla instalacji o mocy do 10 kW i 1:0,7 dla pozostałych mikroinstalacji o mocy do 40 kW, przez okres 15 lat.

Rozliczanie energii ma następować w okresach rocznych.

W tym okresie sprzedawca zobowiązany dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym.

Dodatkowo na etapie prac nad nowelizacją wprowadzono poprawkę, która ma rozwiązać problem tzw. bilansowania międzyfazowego.

Sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo–rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji, po uzyskaniu danych pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przekazanych przez tego operatora w taki sposób aby ilość wprowadzonej i pobranej przez prosumenta energii była rozliczona po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji.

Projekt nowelizacji ustawy o OZE został przekazany do Senatu i jeśli Senat nie wniesie poprawek to trafi do podpisu Prezydenta.