Rusza program dotacji Prosument

NFOŚiGW przyznał środki dla WFOŚiGW na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych budowanych przez inwestorów indywidualnych (prosumentów). Dofinansowanie otrzymały niżej wymienione województwa:

  • dolnośląskie – 65 mln zł,
  • zachodniopomorskie – 22 mln zł,
  • małopolskie – 10 mln zł,
  • pomorskie – 6 mln zł,

Niestety o środki mogą się starać tylko spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, za wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego, gdzie osoby fizyczne też mogą składać wnioski.