Rozpoczęcie naboru w trzeciej edycji programu Mój Prąd od 1 lipca 2021

Z informacji opublikowanej na stronie internetowej NFOŚiGW wynika iż program „Mój Prąd” będzie finansowany ze środków unijnych, w których koszty kwalifikowane stanowić będą wydatki poniesione w okresie od 01.02.2020 roku do 31.12.2023 roku.

Zatem Wnioskodawcy, którzy zakupili instalacje fotowoltaiczne przed ogłoszeniem naboru, ale po 31.01.2020 roku będą mogli skorzystać z dofinansowania.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie  i w związku z ograniczoną pulą środków finansowych w programie już w tej chwili realizujemy projekty pod nową edycję programu Mój Prąd zapowiedzianą na lipiec 2021.

Nasi specjaliści udzielają wsparcia w pozyskaniu dofinansowania.