Ochrona danych osobowych zgodna z RODO

Regulamin przetwarzania danych osobowych

w celu przetwarzania tych danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Wypełniając formularz kontaktowy na stronie internetowej należącej do ENLAB Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz, ENLAB Sp. z o.o. staje się tymczasowym Administratorem danych osobowych zamieszczonych w formularzu.

2. Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną usunięte jeżeli nie upoważni Pan(i) ENLAB Sp. z o.o. na ich przetwarzanie w celach określonych poniżej poprzez wyraźne określenie zgody na fakt przetwarzania danych.

3. Po uzyskaniu zgody na przetwarzanie Pana(i) podstawowych danych objętych formularzem tj. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon w zakresie:

a. nawiązania kontaktów handlowych, otrzymywania ofert handlowych,

b. przekazywania informacji handlowo-marketingowych przez ENLAB Sp. z o.o. i jej partnerów biznesowych,

c. dalszego przekazywania przez ENLAB Sp. z o.o. danych osobowych do przetwarzania tylko i wyłącznie w celu i w zakresie określonym w pkt. 3a i 3b. ENLAB Sp. z o.o. staje się Administratorem tych danych i zapewnia ochronę zgodnie z przepisami Rozporządzenia na podstawie RODO art. 6 pkt a..

4. Akceptując treść tego regulaminu wyrażam zgodę na zapisywanie danych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach internetowych zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie www.enlab.pl

5. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do partnerów biznesowych ENLAB Sp. z o.o. określonych na stronie www.enlab.pl w celu uzyskania specjalnej oferty specjalnych warunków gwarancyjnych od producenta.

6. Dane będą przechowywane przez okres wzajemnej aktywności handlowej oraz przez okres 3 lat liczonych od dnia odnotowania Pana(i) ostatniej aktywności w akcjach i wydarzeniach marketingowych organizowanych online lub offline.

7. Przez cały czas przechowywanie i przetwarzania danych ma Pan(i) prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania.

8. W każdej chwili ma Pan(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w sytuacji do zmiany zakresu przetwarzania określonego w pkt. 3 lub cofnięcia zgody na konkretnych zakres lub wszystkie zakresy przetwarzania określone w pkt. 3 niniejszego regulaminu.

9. W sytuacji, gdy dojdzie do zawarcia umowy, zakres i ochrona danych osobowych zostaną zawarte w umowie i określone zgodnie z art. 6 pkt a. i f. RODO.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu i wypełniając formularz kontaktowy wyrażam zgodę na dalsze przetwarzanie danych.