Przełom w regulacjach dotyczących OZE

W dniu 16 stycznia 2015 Sejm przyjął ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE). Nowa regulacja zawiera bardzo istotne dla posiadaczy mikroinstalacji fotowoltaicznych zapisy:

  • obowiązek zakupu energii wyprodukowanej przez prosumenta (konsumenta energii będącego jednocześnie jej producentem z OZE) przez okres 15 lat od oddania instalacji do użytku,
  • stałą cenę za 1KWh wyprodukowanej energii w instalacjach fotowoltaicznych do 3 KW mocy na poziomie 75 groszy,
  • stałą cenę za 1 KWh wyprodukowanej energii w instalacjach fotowoltaicznych o mocy od 3 do 10 KW mocy na poziomie 65 groszy,

Gwarantowane ceny zakupu energii są znacznie wyższe niż obecnie oferowanie przez dystrybutorów energii. Dzięki temu opłacalność instalacji fotowoltaicznych znacznie wzrośnie a czas zwrotu z inwestycji skróci się wielokrotnie.

Ustawę czeka teraz standardowa ścieżka legislacyjna czyli głosowanie w Senacie i podpis Prezydenta RP. Jest szansa, że w kwietniu br. wejdzie w życie. Będziemy informować o dalszym losie tej ważnej regulacji.