Program Prosument – udostępnienie środków bankom

1 stycznia 2015 wejdzie w życie Ustawa o Ułatwieniu Wykonywania Działalności Gospodarczej oraz nowelizacja Prawa Ochrony Środowiska, co pozwoli na udostępnienie środków z Programu Prosument  bankom.

Rozpoczęcie naboru wniosków dla banków planowane jest od początku 2015 roku. Wykaz banków, które przystąpią do Programu zostanie umieszczony na stronie internetowej NFOŚ i Ministerstwa Środowiska od 5 lutego 2015.

Pomocy w uzyskaniu dotacji oraz informacji udzielają specjaliści Enlab: telefon: 18 542 42 42, e-mail: biuro@enlab.pl