Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

Nowelizacja zmieniająca założenia ustawy o OZE przyjętej przez parlament w lutym 2015 r. weszła w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE, którą podpisał Prezydent, wprowadzenie nowego systemu wsparcia zostało przesunięte o pół roku i będzie obowiązywało od 1 lipca 2016 r.

Wprowadzone zmiany odraczają na 6 miesięcy wejście w życie m. in. regulacji dotyczących uruchomienia systemu aukcyjnego oraz części regulacji dotyczących mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach o łącznej mocy nie większej niż 10kW.

Oznacza to, że z początkiem 2016 r., właściciele mikroinstalacji zostaną objęci systemem bilansowania, jednak o pół roku zostaje przesunięte wejście w życie systemu taryf gwarantowanych.

Według zapowiedzi Ministerstwa Energii rozważane jest objęcie taryfami gwarantowanymi także mikroinstalacji uruchamianych od 1 stycznia 2016 r.

Ustawa została podpisana 30 grudnia i weszła w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.