Wszystkie wpisy

Elektrownia fotowoltaiczna w Gminie Jeleśnia na dachu budynku szkoły w Sopotni Wielkiej

W listopadzie 2018r. zrealizowaliśmy projekt na dachu budynku szkoły w Sopotni Wielkiej.

Projekt dotyczył zaprojektowania, budowy i przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp.
Dzięki realizacji inwestycji w budżecie szkoły, a zarazem w Gminie pojawią się realne oszczędności w zakresie opłat za energię elektryczną. Zgodnie z założeniami ustawy o OZE, przyłączenie mikroinstalacji odbywa się na podstawie zgłoszenia, a operator sieci jest zobowiązany do bilansowania energii. Podczas przerw w funkcjonowaniu placówki (ferie, wakacje), związane ze znacznym zmniejszeniem zapotrzebowania na energię, nadwyżki będą kierowane do sieci, a następnie pozyskane w okresie zwiększonego zapotrzebowania, np. jesień czy zima, z 70% rabatem.
W ramach projektu zabudowaliśmy 132 szt. modułów firmy Canadian Solar CS3K 300Wp, inwerter Afore BNT040KTL Zastosowaliśmy system montażowy firmy Energy5.

Pomimo trudnych warunków atmosferycznych oraz ograniczonego czasu pracy związanego z krótkim dniem – specjalistom Enlab udało się sfinalizować całe zadanie w ciągu zaledwie 5 dni.

Na wykonany przedmiot umowy udzieliliśmy 5 letniej gwarancji.