Wszystkie wpisy

Elektrownia fotowoltaiczna 5,7 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach

W lipcu 2018r. zrealizowaliśmy projekt instalacji fotowoltaicznej w Gminie Brzesko na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach.

Projekt dotyczył budowy i przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej o mocy 5,7 kWp.

Dzięki realizacji inwestycji w budżecie szkoły, a zarazem w Gminie pojawią się realne oszczędności w zakresie opłat za energię elektryczną. Zgodnie z założeniami ustawy o OZE, przyłączenie mikroinstalacji odbywa się na podstawie zgłoszenia, a operator sieci jest zobowiązany do bilansowania energii. Podczas przerw w funkcjonowaniu placówki (ferie, wakacje), związane ze znacznym zmniejszeniem zapotrzebowania na energię, nadwyżki będą kierowane do sieci, a następnie pozyskane w okresie zwiększonego zapotrzebowania, np. jesień czy zima z 80% rabatem.

W ramach projektu zabudowaliśmy 20 szt. modułów firmy IBC Solar, inwerter Fronius Symo 5.0-3M WLAN oraz wykonaliśmy połączenie z internetem i założyliśmy konto użytkownika na portalu Fronius.

Specjalistom Enlab udało się sfinalizować całe zadanie w ciągu zaledwie 1 dnia.

Na wykonany przedmiot umowy udzieliliśmy 5 letniej gwarancji.