Wszystkie wpisy

Elektrownia fotowoltaiczna 28,35kWp w Gminie Niedźwiedź

 

W listopadzie 2017r. zrealizowaliśmy projekt dla budynku Szkoły Podstawowej im. W. Orkana w Niedźwiedziu.

Projekt dotyczył budowy i przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej o mocy 28,35kWp oraz wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne LED.

Dzięki realizacji inwestycji w budżecie szkoły, a zarazem w Gminie pojawią się realne oszczędności w zakresie opłat za energię elektryczną, a emisja CO 2 zmniejszy się o ok. 26 ton. Zgodnie z założeniami ustawy o OZE, przyłączenie mikroinstalacji odbywa się na podstawie zgłoszenia, a operator sieci jest zobowiązany do bilansowania energii. Podczas przerw w funkcjonowaniu placówki (ferie, wakacje), związane ze znacznym zmniejszeniem zapotrzebowania na energię, nadwyżki będą kierowane do sieci, a następnie pozyskane w okresie zwiększonego zapotrzebowania, np. jesień czy zima, z 70% rabatem.

W ramach projektu zabudowaliśmy 105 szt. modułów firmy Bruk Bet, typ: BEP 270, inwerter SMA STP 25000 TL-30 oraz wykonaliśmy połączenie z internetem i założyliśmy konto użytkownika na portalu SMA.

Roczna generacja energii elektrycznej wyniesie ok. 27 500 kWh/rok.

W zakresie modernizacji oświetlenia wymieniliśmy istniejące oprawy oświetleniowe na nowe oprawy energooszczędne LED, w ilości 98 szt.

Podczas realizacji projektu temperatura nie rozpieszczała, ale mimo trudnych warunków atmosferycznych oraz ograniczonego czasu pracy związanego z krótkim dniem – specjalistom Enlab udało się sfinalizować całe zadanie w ciągu zaledwie 10 dni.

Na wykonany przedmiot umowy udzieliliśmy 8 letniej gwarancji.