Działalność ENLAB skupiona jest wokół wdrażania rozwiązań z zakresu optymalizacji zużycia energii elektrycznej oraz wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Pojęcie kompensacji mocy biernej mieści się znakomicie w zakresie optymalizacji zużycia energii, dotyczy wszystkich jej odbiorców, a w szczególności przedsiębiorców.

Czym jest moc bierna?

Moc bierna – część energii, która pulsuje między źródłem energii a odbiornikiem i nie jest zamieniania na użyteczną pracę lub ciepło, jednak jest ona efektem ubocznym pobierania energii czynnej o napięciu przemiennym przez odbiorniki indukcyjne lub pojemnościowe, tzn. transformatory, kondensatory, silniki.

Spółki dystrybucyjne określają, iż stosunek ilości energii biernej do czynnej nie może być większy niż 0,4.W przeciwnym wypadku lokalny dystrybutor pobiera opłaty od przekroczonej ilości energii biernej.

Jakie są korzyści z wdrożenia układu kompensacji mocy biernej?

Korzyści wynikające z wdrożenia układu kompensacji mocy biernej możemy podzielić na dwie grupy, są to profity:

  • ekonomiczne – natychmiastowe obniżenie rachunków za energię elektryczną, poprzez eliminację opłat za energię bierną,
  • technologiczne – poprawa jakości energii elektrycznej.

Jak sprawdzić, czy i ile płacimy za nadwyżkę mocy biernej?

Umowa dystrybucji określa następujące ograniczenia, za przekroczenie, których dostawca energii elektrycznej nalicza opłaty:

  • dopuszczalna ilość energii biernej indukcyjnej wprowadzonej do sieci w okresie rozliczeniowym nie może być większa niż 40% pobranej energii czynnej,
  • odbiorca nie może wprowadzać do sieci energii biernej pojemnościowej,
  • odbiorca nie może przekraczać mocy umownej.

Opłaty na fakturze naliczane są tylko wówczas, gdy odbiorca przekracza określone w umowie dystrybucji limity.

Najlepszym sposobem na zdobycie informacji dotyczących kosztów poboru energii biernej, jest analiza rachunków za energię elektryczną.

Prześlij nam swój rachunek za energię elektryczną, na adres: biuro@enlab.pl, a my przeliczymy koszty energii biernej i innych opłat, których możesz uniknąć.

Sprawdź ile możesz oszczędzić!

Jaki jest okres zwrotu z inwestycji?

Z naszych doświadczeń wynika, iż w wielu przypadkach poniesione nakłady zwracają się się w ciągu roku.

Do kogo skierowana jest oferta ENLAB?

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich odbiorców energii elektrycznej, którzy ponoszą koszty z tytułu przekroczenia dopuszczalnego poboru energii biernej, w szczególności przedsiębiorców.

Czego możesz oczekiwać od firmy ENLAB?

  • wykonania profesjonalnego projektu, opracowanego z uwzględnieniem optymalizacji kosztów zużycia energii,
  • indywidualnego doboru urządzeń, zapewniającego maksymalną efektywność układu elektrycznego,
  • montażu kompensatora, wykonanego przez zespół specjalistów,
  • serwisu urządzeń,