System fotowoltaiczny ENLAB FARMER

Jest to rozwiązanie przygotowane dla gospodarstw prowadzących produkcje rolną, które są na stałe podłączone do sieci energetycznej.

System składa się z paneli fotowoltaicznych oraz inwertera sieciowego (urządzenie zamieniające niskonapięciowy prąd stały produkowany w instalacji fotowoltaicznej – na zmienny stosowany w sieci energetycznej 230V). Dodatkowo elektrownia może zostać wyposażona w system akumulatorów, który będzie magazynował wytworzoną podczas dnia energię.

Zaletą tego systemu jest prostota wykonania, duża niezawodność i niskie koszty eksploatacyjne. Budynki w których prowadzona jest produkcja rolna, zazwyczaj posiadają bardzo duże powierzchnie dachu. Powierzchnię tę można wykorzystać do zaprojektowania elektrowni, która pozwoli na zasilenie nie tylko urządzeń wykorzystywanych do produkcji rolnej, ale także budynku mieszkalnego.

Jak to działa?

Podstawowa zasada działania nie jest skomplikowana. Ogniwa fotowoltaiczne generują energię elektryczną, która jest kierowana bezpośrednio do inwertera sieciowego w którym jest konwertowana na napięcie sieciowe 230V.

Podczas dnia produkowana przez ogniwa fotowoltaiczne energia zużywana jest na potrzeby własne, a jej nadmiar może być magazynowany w akumulatorach lub przekazywany do sieci energetycznej. W przypadku braku wystarczającej ilości energii wyprodukowanej przez elektrownię lub zgromadzonej w systemie akumulatorowym, jej niedobór może być płynnie uzupełniany z sieci energetycznej. Cały system może zostać uzupełniony o inteligentny moduł Wi-Fi, który podłączony do Internetu, pozwala zdalnie monitorować pracę elektrowni fotowoltaicznej.