Elektrownia fotowoltaiczna ENLAB FARM (OnGrid)

Jest to rozwiązanie, gdzie panele fotowoltaiczne są zlokalizowane na gruncie i nazywane jest farmą fotowoltaiczną.

Podejmując decyzję o inwestycji w farmę fotowoltaiczną należy przeanalizować, czy jej projekt ma uwzględniać tylko produkowanie energii na potrzeby własne, czy też będzie miała ona charakter elektrowni przemysłowej o dużej mocy. Taka inwestycja przy właściwym finansowaniu staje się dobrą lokatą kapitału, gdyż pozwala sprzedawać do operatora energetycznego znaczne nadwyżki energii.

Przedsiębiorcy inwestujący w rozwiązania OZE, mogą być beneficjentami programów dotacyjnych i kredytowych. Ze względu na możliwość uzyskania umorzeń kredytów, inwestycja w farmę fotowoltaiczną może się okazać bardzo atrakcyjna. Ze względu na skalę przedsięwzięcia, decyzję należy zawsze podjąć w oparciu o studium opłacalności. Analizę taką wykonują specjaliści ENLAB, obejmuje ona wszystkie aspekty działania takiej elektrowni i sposoby jej finansowania.

Jak to działa?

Zasada działania farmy fotowoltaicznej nie różni się od rozwiązań dedykowanych przez nas dla innych segmentów rynku biznesowego. Zasadnicza różnica, to konieczność posadowienia na gruncie konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych. Panele są połączone w tzw. stringi, czyli w grupy.

Każdy ze stringów posiada własny inwerter sieciowy o odpowiednio dużej mocy. Ilość zastosowanych paneli fotowoltaicznych w systemie a co za tym idzie ilość stringów i inwerterów, jest ściśle uzależniona od zaprojektowanej mocy elektrowni fotowoltaicznej. W niektórych przypadkach konieczne będzie wykonanie dodatkowej stacji transformatorowej w celu przyłączenia elektrowni do systemu energetycznego operatora.

System ten dzięki wykorzystaniu przez nas niezawodnych, dedykowanych do pracy na otwartej przestrzeni elementów, charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacyjnymi i niskim współczynnikiem awaryjności. Specjalna konstrukcja posadowienia gruntowego umożliwia łatwy dostęp do każdego z paneli. Panele można więc łatwo czyścić z ewentualnych zabrudzeń a w zimie łatwo odśnieżać, co zwiększa ich efektywność i wydajność całej elektrowni. Ze względu na możliwość dostępu do takiej elektrowni osób postronnych i ryzyko dewastacji paneli fotowoltaicznych, zalecamy wykonanie ogrodzenia oraz objęcie elektrowni stałym monitoringiem.