Produkcja modułów fotowoltaicznych w skrócie.

Krzem (Si) – główny składnik piasku, dzięki swoim właściwościom fizycznym a także dostępności i powszechności występowania, jest głównie stosowany w produkcji ogniw fotowoltaicznych. Używa się go w dwóch postaciach: monokrystalicznej oraz polikrystalicznej.

W procesie produkcji otrzymuje się płytki krzemowe, które otrzymują specyficzne właściwości fizyczne dzięki domieszkowaniu. Dalszy przebieg produkcji to naniesienie na płytki ścieżek przewodzących oraz zabezpieczenie płytek odpowiednimi powłokami ochronnymi. Pojedyncze ogniwo fotowoltaiczne krzemowe generuje napięcie ok. 0,5V.

Moduły fotowoltaiczne

zwane często panelami, otrzymuje się, po nałożeniu na płytę szklaną, w zależności od założonego napięcia, odpowiedniej ilości ogniw, szeregowym połączeniu ze sobą tych ogniw.

Następnie całość zabezpiecza się odpowiednimi foliami i poddaje obróbce termicznej, podczas której ogniwa zostają hermetycznie zaprasowane pomiędzy foliami a szybą. Tak otrzymane półfabrykaty, zostają zaopatrzone w aluminiowe ramy, wzmacniające moduł i umożliwiające montaż modułów na konstrukcjach wsporczych.

Moduł fotowoltaiczny to nic innego jak tradycyjna bateria, stosowana w sprzęcie elektronicznym, gdzie zastąpiono wyczerpywalne reakcje chemiczne, zjawiskiem generowania prądu z energii światła słonecznego.