ENLAB SA - INSTALATOR SOLAREDGE

Jako dostawca rozwiązań uznanej firmy SolarEdge, pragniemy przedstawić Państwu ofertę jednej z najprężniej rozwijających się technologi w branży fotowoltaicznej. Poniżej przedstawimy wszystkie zalety rozwiązania optymalizacji energii dla instalacji fotowoltaicznych autorstwa naszego partnera - SolarEdge.

Do 25% więcej energii z instalacji fotowoltaicznej

Moduły mają różne MPP (punkty maksymalnej mocy). W przypadku zwykłych systemów najsłabsze ogniwo (na przykład chwilowo zacienione) zawsze wyznacza uzysk energii w całym łańcuchu. W przypadku zwykłych instalacji czynniki te mogą prowadzić do „niedopasowania” a tym samym do strat mocy instalacji. Dzięki SolarEdge każdy z modułów generuje maksimum mocy bez strat.
Moduły degradują się o około 20% przez 20 lat. Jednakże szybkość degradacji modułów nie jest taka sama. SolarEdge – każdy moduł produkuje maksymalnie ilość energii, niezależnie od pracy innych modułów.
Gwarantowana moc modułów może się różnić zasadniczo dla poszczególnych modułów. SolarEdge – jak powyżej: każdy moduł produkuje maksymalnie ilość energii, niezależnie od pracy pozostałych.

Bezpieczeństwo instalacji PV

Systemy fotowoltaiczne nie stanowią zagrożenia dla ludzi i mienia. Jednakże, tak długo jak świeci słońce, system fotowoltaiczny pracuje. Tradycyjne falowniki nie mają możliwości automatycznego rozłączenia lub obniżenia napięcia – pozostaje ono wysokie przez cały czas, nawet jak falownik nie pracuje.
W przypadku SolarEdge, gdy wyłączamy napięcie AC, napięcie stałe także jest obniżane do poziomu 1V, co pozwala w razie sytuacji awaryjnej, np. pożaru dachu, bezpiecznie umożliwić interwencję straży pożarnej.

Monitorowanie SolarEdge

System SolarEdge umożliwia bezpłatne monitorowanie systemu przez 25 lat, pozwalając tym samym na redukcję kosztów konserwacji przez cały okres eksploatacji systemu.
Enlab oferuje właścicielom domów funkcję monitorowania pojedynczych modułów lub całego systemu, pozwalając tym samym na łatwą ocenę wydajności w czasie rzeczywistym.