Finansowanie

Dotacje na ogniwa fotowoltaiczne

Istnieje wiele programów związanych z możliwością uzyskania dofinansowania, w zakresie inwestycji proekologicznych.

Programy finansujące ekoenergię skierowane są zarówno do jednostek samorządu terytorialnego, firm, gospodarstw rolnych, jak i osób fizycznych. W zależności od regionu mogą różnić się wysokością i warunkami uzyskania finansowania.

Dzięki wsparciu dotacyjnemu dla inwestycji proekologicznych, wszyscy wymienieni Beneficjenci mają możliwość przeprowadzenia przedsięwzięcia minimalnymi nakładami, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (szkół, szpitali, przedszkoli, urzędów), firm, gospodarstw rolnych i domów mieszkalnych.

Zapraszamy wszystkich inwestorów planujących budowę systemów produkcji energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródła energii, do kontaktu z naszym specjalistą w zakresie dotacji. Poinformujemy o aktualnych naborach oraz posłużymy radą w wyborze sposobu finansowania. Enlab przejmuje na siebie cały ciężar formalności związanych ze znalezieniem sposobu finansowania, przeprowadzenia procesu i jego rozliczenia.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać preferencyjne wsparcie?

Poprzez inwestycje w OZE oraz poprawę efektywności energetycznej, następuje ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, co jest warunkiem udzielenia pomocy finansowej (dotacji, preferencyjnych kredytów, pożyczek). Nasze projekty pokazują konkretne korzyści ekologiczne i w związku z tym umożliwiają uzyskanie finansowania w wyżej wymienionych programach pomocowych.

Na bieżąco śledzimy stan aktualnych naborów i poszukujemy nowych źródeł finansowania. Zajmujemy się kompleksowym pozyskiwaniem dotacji, preferencyjnych pożyczek, jak i finansowania komercyjnego.

Jakie są możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) oraz poprawę efektywności energetycznej?

W obecnej chwili możliwości finansowania dla inwestycji w OZE i działań związanych z oszczędzaniem i zwiększeniem efektywności energetycznej,
kształtują się następująco:

Są realizowane w formie dotacji lub udzielania niskooprocentowanych kredytów i pożyczek z możliwością umorzenia:

  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Regionalne Programy Operacyjne
  • Ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  • Krajowe programy priorytetowe finansowane ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.