Dotacje unijne dla OZE z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

W latach 2014-2020 Polska będzie beneficjentem funduszy europejskich w ramach polityki spójności Unii Europejskiej –  do Polski trafi w sumie ponad 80 mld euro. Duża część tych środków wiązać się będzie ze zwiększeniem efektywności energetycznej i rozwojem OZE. Unia Europejska przeznaczy w latach 2014-2020 na te cel, w samych tylko 16 Regionalnych Programach Operacyjnych około 4,5 mld euro.

Programy Regionalne umożliwiają otrzymanie bezzwrotnych dotacji w wysokości aż do 70 % na realizacje inwestycji w odnawiane źródła energii. Poziom pomocy będzie różny dla poszczególnych województw. Komisja Europejska określiła mapę pomocy regionalnej dla Polski z podziałem a województwa.

Podział środków unijnych na programy regionalne przedstawia się następująco:

– woj. dolnośląskie – do 45 %

– woj. kujawsko-pomorskie – do 55 %

– woj. lubelskie – do 70 %

– woj. lubuskie – do 55 %

– woj. łódzkie – do 55 %

– woj. małopolskie – do 55 %

– woj. opolskie – do 55 %

– woj. podkarpackie – do 70 %

– woj. podlaskie – do 70 %

– woj. pomorskie – do 55 %

– woj. śląskie – do 45 %

– woj. świętokrzyskie – do 55 %

– woj. warmińsko -mazurskie – do 70 %

– woj. wielkopolskie – do 45 %

– woj. zachodniopomorskie – do 55 %

– woj. mazowieckie : region ciechanowsko – płocki – do 55 %; region ostrołęcko-siedlecki – do 55 %; region warszawski zachodni – do 40 %; region warszawski wschodni – do 55 %; miasto Warszawa – do 31.01.2017r. – 15 %, do 01.01.2018r. – 10 %.

 

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii jest jednym z kluczowych działań polityki rozwojowej w zakresie ochrony klimatu,  bezpieczeństwa energetycznego i  ochrony środowiska. W strukturę alokacji środków  Funduszu Spójności określonej na podstawie kodów kategorii interwencji wskazanych w programach operacyjnych  wyróżnić  można:

– 39 % – środków unijnych przeznaczonych na energię odnawialną – słoneczną

– 29 % – środków unijnych przeznaczonych na energię odnawialną – z biomasy

– 19 % – środków unijnych przeznaczoną na energię odnawialną – wiatrową

– 13 % – środków unijnych przeznaczonych na pozostałe źródła OZE