Dotacje na odnawialne źródła energii w Małopolsce

W dniu 14 maja 2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Do końca roku zostanie ogłoszonych 21 konkursów. W zakresie 4 osi priorytetowej dotyczącej Regionalnej Polityki Energetycznej zaplanowano ogłoszenie konkursów na IV kwartał 2015 roku, oraz na I i III kwartał 2016 roku.  Głównym celem interwencji jest zwiększenie efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii oraz zintegrowanie tych działań z rozwojem infrastruktury dystrybucji.

Harmonogram może być modyfikowany między innymi z powodu braku zewnętrznych dokumentów i wytycznych.