9 kwietnia, 2021

Rozpoczęcie naboru w trzeciej edycji programu Mój Prąd od 1 lipca 2021

Z informacji opublikowanej na stronie internetowej NFOŚiGW wynika iż program „Mój Prąd” będzie finansowany ze środków unijnych, w których koszty kwalifikowane stanowić będą wydatki poniesione w okresie od 01.02.2020 roku do 31.12.2023 roku. Zatem Wnioskodawcy, którzy zakupili instalacje fotowoltaiczne przed ogłoszeniem naboru, ale po 31.01.2020 […]
5 stycznia, 2018

Współpraca Enlab SA i PRE Edward Biel – stacje ładowania EV

Szanowni klienci! Z niezmierną radością pragniemy poinformować Państwa o nawiązaniu współpracy z polskim producentem stacji ładowania samochodów elektrycznych PRE Edward Biel. Stacje ładowania EVB zostały nagrodzone Złotym Medalem MTP na Międzynarodowych Targach Energetyki EXPOPOWER 2017. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia zakładki “Stacje ładowania EV” w celu zapoznania się z […]
29 sierpnia, 2016

Dotacje na instalacje fotowoltaiczne w Warszawie

Od 1 września 2016 r. do 31 marca 2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie Warszawy. Nabór dotyczy inwestycji, które będą realizowane w 2017 r. Władze miasta będą […]
11 sierpnia, 2016

Rozliczenie na zasadach opustów – jak to wygląda w liczbach?

Obecny system opustów odbywa się na zasadach wymiany barterowej i obejmuje koszt energii oraz jej dystrybucji do naszego domu. Moce mikroinstalacji podzielono na dwa koszyki do 10 i do 40 kW mocy instalacji fotowoltaicznej, gdzie przewidziano współczynniki bilansu na poziomie 1:0,8 dla instalacji do 10  kW […]
1 lipca, 2016

Nowe zasady wsparcia dla prosumentów

Od dzisiaj obowiązuje nowy mechanizm wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii. Zgodnie z nowym systemem, który wchodzi w życie wraz z nowelizacją ustawy o OZE z 22 czerwca 2016r., prosumenci będą mogli rozliczać się z zakładami energetycznymi na zasadzie tzw. opustów. Za każdą kWh energii wprowadzoną […]
14 czerwca, 2016

Sejm przyjął nowelizację ustawy o OZE

10 czerwca 2016 roku Sejm przyjął nowelizację Ustawy o OZE. Nowy system wsparcia dla prosumentów ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2016 roku. W toku prac w Sejmie wprowadzono nowy system dopłat dla prosumentów, którzy mają korzystać z tzw. opustów. Za oddanie do sieci nadwyżek […]
4 stycznia, 2016

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

Nowelizacja zmieniająca założenia ustawy o OZE przyjętej przez parlament w lutym 2015 r. weszła w życie z dniem 31 grudnia 2015 r. Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE, którą podpisał Prezydent, wprowadzenie nowego systemu wsparcia zostało przesunięte o pół roku i będzie obowiązywało od 1 […]
28 grudnia, 2015

Nowelizacja ustawy o OZE przyjęta przez Senat

Senatorowie przyjęli poprawki, które doprecyzowują nowelizację przyjętą przez Sejm. Pierwsza z poprawek zaproponowanych przez Senat jest związana z nowym, przesuniętym o pół roku do 1 lipca 2016 r., terminem wejścia w życie nowego systemu wsparcia dla OZE i zakończenia „starego” systemu zielonych certyfikatów. Druga poprawka […]
25 października, 2015

Dotacje unijne dla OZE z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

W latach 2014-2020 Polska będzie beneficjentem funduszy europejskich w ramach polityki spójności Unii Europejskiej –  do Polski trafi w sumie ponad 80 mld euro. Duża część tych środków wiązać się będzie ze zwiększeniem efektywności energetycznej i rozwojem OZE. Unia Europejska przeznaczy w latach 2014-2020 na […]
20 października, 2015

Tylko BOŚ w drugim naborze dla banków w Programie Prosument

W drugim naborze dla banków chcących wziąć udział  w programie Prosument zgłosił się tylko BOŚ Bank. Do tej pory w programie Prosument, którego celem jest dofinansowanie inwestycji w domowe mikroinstalacje OZE i którego budżet wynosi 800 mln zł, do NFOŚiGW wpłynęło ponad 4300 wniosków o […]
9 kwietnia, 2021

Rozpoczęcie naboru w trzeciej edycji programu Mój Prąd od 1 lipca 2021

Z informacji opublikowanej na stronie internetowej NFOŚiGW wynika iż program „Mój Prąd” będzie finansowany ze środków unijnych, w których koszty kwalifikowane stanowić będą wydatki poniesione w okresie od 01.02.2020 roku do 31.12.2023 roku. Zatem Wnioskodawcy, którzy zakupili instalacje fotowoltaiczne przed ogłoszeniem naboru, ale po 31.01.2020 […]